wizytówka firmy
Czerwiec '23

I półrocze 2023 roku spółka zakończyła sporym sukcesem w zakresie projektowanych instalacji fotowoltaicznych, prac koncepcyjnych oraz pozyskanych dokumentów inwestycyjnych dla Inwestorów w tym decyzji środowiskowych, warunków zabudowy, warunków przyłączenia oraz pozwoleń na budowę. Niewątpliwym sukcesem spółki było wygranie przetargu na budowę farmy fotowoltaicznej 1 MW dla Politechniki Poznańskiej na lotnisku Kąkolewo.

IMG20220707130039
Czerwiec '23

Spółka podpisała umowę na wykonanie przyłącza dla instalacji fotowoltaicznej o mocy 730kW w Grodzisku Wielkopolskim. Inwestorem jest znana marka przemysłu spożywczego. Kontrakt zawiera dostwę i posadowienie stacji transformatorowej 800kW, wykonanie tras kablowych Sn oraz przyłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej zakładu na złączu kablowym SN.

Trackery jednoosiowe
Czerwiec '23

Spółka zakończyła prace projektowe nad farmą fotowoltaiczną o mocy 8 MW na trackerach jednoosiowych a następnie opracowała i przekazała wniosek wraz z kompletem dokumentów do Pozwolenia na budowę. Technologia trackerów (systemów konstrukcji nadążnych za słońcem) jest coraz bardziej popularnym sposobem optyamlizacji produkcji energii dla farm fotowoltaicznych. Szacuje się, że stosując systemy montażowe oparte na trackerach jednoosiowych można uzyskac do 30% więcej energii w stosunku do dotychczasowych konstrukcji stałych.

Office Desktop with a Stamp
Maj '23

Spółka opracowała projekt budowlany oraz złożyła dokumenty projektowe wraz z wnioskiem o Pozwolenie na budowę dla farmy fotowoltaicznej o mocy 5 MW w woj pomorskim. Przewiduje się uruchomienie procesu zakończenia budowy farmy w IV kwartale 2023 roku.

photovoltaic-ge85c1629b_1920
Kwiecień '23

W ramach realizacji Umowy, Technika Nova zakończyła kompleksowy cykl projektowy dla inwestycji budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 600kW na potrzeby zakładu przemysłowego w Węgorzynie. W ramach umowy Spółka pozyskała Decyzję środowiskową dla lokalizacji przedsięwzięcia w obszarze Natura 2000, Decyzję o Warunkach Zabudowy, złożyła skutecznie wniosek o Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz na podstawie złożonego projektu budowlanego uzyskała prawomocne pozwolenie na budowę.

SINEVIA
Grudzień '22

Na zlecenie firmy PROEKOBUD z Wrocławia Spółka opracowała Koncepcję instalacji farmy fotowoltaicznej wraz z pełną dokumentacją projektową dla modułowej strzelnicy kontenerowej o dł. 50m. Projekty posłużą jako wzorcowe rozwiązania do zadania inwestycyjnego dla potencjalnych klientów Zamawiającego.

uesa_stacje_thumbnail
Październik '22

Spółka zakończyła realizację Umowy na dostawę montaż i przyłączenie do sieci elektroenergetycznej Enea Operator dla siedmiu elektrowni fotowoltaicznych w woj, lubuskim o łącznej mocy zainstalowanej 6,1 MW, Zadanie zakończono w terminie wraz z podpisaniem protokołu końcowego bez uwag.

solar-system-g4d7a89249_1920
Sierpień '22

Spółka wykonała raporty środowiskowe dla Inwestora dotyczące działek inwestycyjnych o powierzchni 154 ha oraz 70 ha. Raporty wraz z niezbędną dokumentacją złożone zostały do gminy celem dalszego procedowania do uzyskania Decyzji środowiskowych.

Lotnisko PV
Czerwiec '22

W zakresie dewelopowania własnych farm fotowoltaicznych, pierwsze półrocze 2022 roku Technika Nova zamyka potencjałem czterech inwestycji o łącznej mocy projektowanej 20MW. Dla pierwszej farmy 5MW oczekujemy na warunki przyłączenia na dwóch kolejnych 2 x 6MW sfinalizowane są decyzje środowiskowe. Dla czwartej farmy 3MW rozpoczynamy procedowanie warunków zabudowy.

Analiza1
Czerwiec '22

Na zamówienie Inwestora opracowano projekt wraz z dokumentacja wykonawczą na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy nominalnej 199kW z przeznaczeniem na autkonsumpcję dla przedsiębiorcy z branży drzewnej w woj. podkarpackim. Przyłączenie farmy zaprojektowano do istniejącej stacji konsumentowej Inwestora.

1 Żuławy dz. e-mapa Stegny
Maj '22

O oparciu o zlecenie od prywatnego Inwestora wykonano kolejne oceny inwestycyjne dla czterech działek oraz analizy wykonalności zadań inwestycyjnego budowy farm fotowoltaicznych na wskazanych działkach zlokalizowanych na Żuławach Wiślanych w terenie depresyjnym o sumarycznej powierzchni 44,6ha.

DCIM
Maj '22

Na zamówienie Inwestora oraz we współpracy z InteEnergia Sp. z o.o. wybudowane zostały dwie instalacje fotowoltaiczne na dachu i gruncie o łącznej mocy zainstalowanej 90kW. Instalacje zasilają zakład produkcyjny na dwóch odrębnych PPE..

PP Logo
Kwiecień '22

Na podstawie zawartej umowy z Politechniką Poznańską opracowano Koncepcję projektową instalacji fotowoltaicznych dla Kampusu Politechniki Poznańskiej Piotrowo. Dokumentacja obejmująca 17 obiektów Kampusu Piotrowo, na których przeprowadzono badania, analizy oraz symulacje potwierdzające zasadność zabudowy fotowoltaicznej. Ważnymi elementem opracowanej koncepcji były aanalizy i rekomendacje dotyczące systemu zasilania Kampusu oraz doposażenia w magazyny energii.

R
Kwiecień '22

Zakończono dokumentację projektową dla dachowej i gruntowej instalacji fotowoltaicznej, dedykowanych dla nowobudowanej strzelnicy kontenerowej na potrzeby szkoleniowe w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie o łącznej mocy nominalnej 210kW, wraz z uzgodnieniami wielobranżowymi.

uesa_stacje_thumbnail
Kwiecień '22

Zakończono etap inwestycyjny polegający na dostawie, posadowieniu i montażu siedmiu stacji transformatorowych 1MW w kompleksie farm fotowoltaicznych w m. Górzyca.

1 Żuławy dz. e-mapa Stegny
Marzec '22

Zgodnie z podpisaną umową z Inwestorem wykonano oceny inwestycyjne dla trzech działek oraz analizy wykonalności zadań inwestycyjnych budowy farm fotowoltaicznych na wskazanych działkach zlokalizowanych na Żuławach Wiślanych w terenie depresyjnym o sumarycznej powierzchni 40ha.

pozwolenie2
Marzec '22

Pozyskaliśmy dla Inwestora Decyzję środowiskową na farmę 12,6MW pod Lesznem. Inwestycja będzie realizowana na potrzeby własne prxedsiębiorstwa produkcyjnego. Ze względu na sprzyjający MPZP w kolejnym kroku przygotujemy i procedować będziemy wniosek o Warunki Przyłączenia.

Strzelnica obrazek
Luty '22

Na zamówienie biura projektowego PROEKOBUD z Wrocławia wykonaliśmy dwa opracowania na potrzeby projektu budowlanego modułowej strzelnicy kontenerowej dla Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie; charakterystykę energetyczną obiektu oraz analizę możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii OZE dla obiektu modułowej strzelnicy kontenerowej WAT

IMG-20220216-WA0018
Luty '22

Na potrzeby Aeroklubu Poznańskiego powstała mikroinstalacja na gruncie o mocy 50kW celem zasilania obiektów Aeroklubu na lotnisku Kąkolewo. Instalacja wykonana została na modułach Selfa Premium 400W z 15 letnią gwarancją na produkt oraz 30 letnią liniową gwarancją mocy, w konwencjonalnym układzie stołów, wraz z rozbudową rozdzielni energetycznej na lonisku.

IMG-20220216-WA0003
Luty '22

Na potrzeby lotniczej grupy akrobacyjnej "Żelazny", na lotnisku Kąkolewo posadowiona została mikroinstalacja fotowoltaiczna wraz z ogrodzeniem na potrzeby hangaru dla samolotów oraz pozostałej infrastruktury technicznej obiektu. Zgodnie z zamówieniem instalacja wykonana została na modułach modułach bifacjalnych Bauer z 30 letnią gwarancją na produkt oraz 30 letnią liniową gwarancją mocy.

Office Desktop with a Stamp
Luty '22

Opracowaliśmy na CITO projekt budowlany dla gruntowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 200kW dla przedsiębiorcy starającego się o dotację ze środków UE. W ekspresowym tempie dwóch tygodni uzyskaliśmy prawomocne pozwolenie na budowę w starostwie przeworskim, woj. podkarpackie.

glowka_kalendarza (1)_00
Styczeń '22

Podsumowujemy wyniki i snujemy plany oraz kierunki rozwoju w rozpoczynającym się 2022 roku. Planujemy większy udział w obszarach wsparcia biznesu oraz szeroko pojętej transformacji energetycznej. Posiadajac własne zasoby gruntów na projekty fotowoltaiczne planujemy uczestniczyć w rozwijającym się rynku wodorowym oraz postawić na współpracę z jednostakim naukowo-badawczymi i liderami rynku wodoru.

biznes-finansowe-grafika-40423268
Grudzień '21

Na koniec roku mamy na koncie pięć projektów budowlanych i zamiennych z pozytywnymi decyzjami i prawomocnymi pozwoleniami na budowę, opracowanych i procedowanych dla naszych partnerów biznesowych. Łącznie, zaprojektowaliśmy ponad 13 MW elektowni fotowoltaicznych dla 5 farm w różnych konfiguracjach i lokalizacjach na obszarze kraju. Do tego czasu, dla naszych partnerów pozyskaliśmy kilka decyzji środowiskowych, warunków zabudowy oraz warunków przyłączenia.

pozwolenie2
Grudzień '21

Działajac na zlecenie Inwestora, po opracowaniu i złożeniu projektu budowlanego pozyskaliśmy prawomocne Pozwolenie na budowę dla farmy fotowoltaicznej 8MW w gminie Szprotawa.

Analiza1
Grudzień '21

Na zlecenie WIPEN Sp. z o.o. opracowaliśmy analizę technologiczno - finansową dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 12,5MW na gruntach Inwesotra dla elektrowni fotowoltaicznej gdzie wyprodukowana energia poprzez własną infrastrukturę przesyłową przeznaczona zostanie na autokonsumpcję dla przedsiębiorstwa w Lesznie .

Metro
Listopad '21

Na zlecenie Alter Energia Sp. z o.o. Technika Nova opracowała dla Metro Warszawskie Sp. z o.o. "Studium wykonalności na potrzeby przygotowania do realizacji inwestycji dotyczącej wykonania instalacji fotowoltaicznych na obiektach budowlanych na terenie stacji techniczno - postojowej STP KABATY". Studium wykonano dla siedmiu instalacji w różnych lokalizacjach na obiekcie STP KABATY. Dokument przedstawia założenia wykonalności inwestycji szczegółowo rozpisane w 400 stronicowym opracowaniu. Studium dla warszawskiego metra potwerdza zaufanie jakim obdarzają nas Partnerzy biznesowi.

Koncepcja2
Listopad '21

Na zlecenie AIG Architekci S.C. opracowaliśmy dwie koncepcje projektowe dla instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW na potrzeby zadań inwestycyjnych nowobudowanych obiektów przemysłowych w woj wielkopolskim.

Analiza3
Listopad '21

Dla dużego dewelopera przeprowadziliśmy szczegółową analizę gruntów z oceną możliwości posadowienia wielkopowierzchniowych instalacji fotowoltaicznych wraz z analizą ryzyka dla dziewięciu działek inwestycyjnych o łącznej powierzchni ponad 500ha.

Analiza2
Listopad '21

Siedem przyłączy SN dla mocy zainstalkowanej < 7 MW. Opracowano projekty dla siedmiu lini kablowych SN łączących stacje transformatorowe z punktami przyłączenia. Opracowano siedem projektów stacji transformatorowych w pełnej zgodności z wydanymi warunkami przyłączenia. Do końca roku przewidujemy uzgodnienia projektów z OSD.

Koncepcja1
Wrzesień '21

Na zlecenie WIPEN Sp. z o.o. opracowaliśmy studium wykonalności wraz ze szczegółową analizą technologiczno - enokomiczną dla inwestycji budowa farmy fotowoltaicznej 1MW.

paper-g337fadfb4_1920
Wrzesień - Listopad '21

Ten jesienny czas poświęciliśmy na pozyskiwanie partnerów biznesowych. Podpisaliśmy kilka umów na zadania analityczno projektowe oraz opracowanie modeli i analiz inwestycyjnych.

solar-system-g4d7a89249_1920
Sierpień '21

Okres wakacyjny kończymy z potencjalnym volumenem 18MW w podpisanych umowach dzierżawy gruntów na budowę farm fotowoltaicznych. Bardzo aktywnie dewelopujemy projekty aby jak najszybciej uzyskać warunki przyłączenia oraz pozwolenia na budowę. Należy tu wyrazić szczególne podziękowania dla Wszystkich, którzy nam zaufali i powierzyli swoje grunty na niemal 30 lat inwestycyjnych. Ten sukces tkwi w równym traktowaniu praw Wydzierżawiającego oraz Dzierżawcy, co za każdym razem doceniali nasi Partnerzy.

meeting-g3fc68383a_1920
Lipiec '21

Na zlecenie Inwestora, w trybie ekspresowym 4 tygodni, opracowaliśmy projekty zamienne na budowę dwóch farm fotowoltaicznych o mocy 2x1MW wraz z uzyskaniem prawomocnego Pozwolenia na budowę.

electricity-705670_1280
Maj '21

Na wniosek Inwestora przedstawiliśmy, alternatywnie do aukcji URE, propozycje i rozwiązania odkupu energii elektrycznej z farm fotowoltaicznych wraz z modelowaniem najkorzystniejszych rozwiązań rynkowych, oferowanych przez podmioty koncesjonowane. Modelowanie obejmowało szacunki uzyskane w oparciu o ceny Rynku Bilansującego w porównaniu do cen pierwszego Fixingu Rynku Dnia Następnego Towarowej Giełdy Energii S.A.

photovoltaic-2138992_1280
Kwiecień - Maj '21

Zbliżamy się do końca kolejnych zadań projektowych: "Projekt budowlany zamienny wraz z uzyskaniem prawomocnego Pozwolenia na budowę dla farmy 1 MW", "Projekty wykonawcze dla farm 2 x 1MW". Te ostatnie, wspierają realizację zadania inwestycyjnego a szczegółowa dokumentacja wykonawcza zasila codziennie wykonawców farm, elastycznie reagując na dynamiczne zmiany w trakcie realizacji budowy.

technikanova
Kwiecień '21

Pierwsze umowy na dzierżawę gruntów ok. 7 ha już podpisane. Rozpoczynamy proces przygotowania dokumentacji projektowej oraz wnioskowania o warunki przyłączenia do sieci energetycznych.