Oferta

 • Lotniskowe projekty fotowoltaiczne
 • Koncepcje rozwiązań fotowoltaicznych i energetycznych
 • Analizy techniczno – ekonomiczne
 • Programy funkcjonalno – użytkowe
 • Projektowanie instalacji fotowoltaicznych dopasowanych do potrzeb oraz formuły prowadzonego biznesu
 • Projektowanie przyłączy do sieci energetycznych dla źródeł wytwórczych. 
 • Koncepcje i projekty zarządzania energią w systemach hybrydowych t.j. sieć energetyczna, fotowoltaika, magazyn energii
 • Koncepcje i realizacje umów na energię odnawialną ze źródeł oddalonych
 • Dzierżawa gruntów pod inwestycje w farmy fotowoltaiczne
 • Kompleksowa obsługa partnerów biznesowych w procesie przygotowania gruntu, uzyskania niezbędnych pozwoleń, opracowania projektów budowlanych oraz uzyskania pozwoleń na budowę
 • Budowa farm fotowoltaicznych pod klucz
 • Budowa przyłączy energetycznych po stronie Inwestora oraz tras kablowych SN.
 • Dostawa stacji transformatorowych – posadowienie, montaż, podłączenie, telemechanika, komunikacja, rozruchy instalacji i odbiory. 
 • Posiadamy certyfikaty osobowe INSTALATORA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
  w zakresie systemów fotowoltaicznych (PV), wydane przez Urząd Dozoru Technicznego