Oferta

Projektowanie i budowa farm fotowoltaicznych pod klucz

Lotniskowe projekty fotowoltaiczne

Koncepcje rozwiązań energetycznych i transformacji energii

Analizy techniczno – ekonomiczne

Programy Funkcjonalno – Użytkowe

Projektowanie przyłączy do sieci dla źródeł wytwórczych

Koncepcje i projekty zarządzania energią w systemach hybrydowych t.j. sieć energetyczna – OZE – magazyn energii

Inwestycje w farmy fotowoltaiczne – dzierżawa gruntów, przygotowanie dokumentacji w tym warunków przyłączenia oraz pozwolenia na budowę, realizacja inwestycji

Projektowanie i budowa przyłączeń energetycznych po stronie Inwestora oraz lini kablowych

Dostawa stacji transformatorowych – posadowienie, montaż, podłączenie, telemechanika, komunikacja, rozruchy instalacji oraz odbiory

Posiadamy certyfikaty osobowe Instalatora Odnawialnych Źródeł Energii w zakresie systemów fotowoltaicznych (PV), wydane przez Urząd Dozoru Technicznego