technikanova
Kim będziemy

Wizja

Ultranowoczesny partner biznesowy dostarczający rozwiązania techniczne i technologiczne w zakresie wykorzystania energii z OZE.
Towarzysz biznesu, spełniający najwyższe wymagania partnera w zakresie doradztwa, planowania i programowania kompleksowych rozwiązań energetycznych, zwiększających udział odnawialnych źródeł energii w procesach produkcyjnych i działalności bieżącej.
Produkty Spółki dostosowane do najnowszych, światowych rozwiązań i trendów w dziedzinie OZE, wykorzystujące zaawansowane narzędzia symulacyjne i optymalizacyjne.

Co oferujemy

Misja

Budowanie multidyscyplinarnej świadomości energetycznej i ekologicznej w środowisku partnerów biznesowych.
Zapewnienie rozwiązań i produktów na miarę wyzwań stawianych przez permanentne zmiany w środowisku nowoczesnych technologii OZE.
Rozumienie zmiany jako jedynego stałego czynnika kształtowania rynku OZE, a przez to, niezmienne doskonalenie i adaptowanie procesów generacji produktu.

moduły fotowoltaiczne
Na czym się skupiamy

Core business

Dostarczanie rozwiązań technicznych i technologicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii. Kompleksowe i profesjonalne wsparcie procesów inwestycyjnych w tym projektowych jak również zadań na etapie realizacji inwestycji.